Laos

spokój, dżungla, egzotyczna kultura

Metryczka

Laos to państwo znajdujące się w Azji Południowo-Wschodniej. Stolicą jest Wientian, którego ludność szacuje się na około 180 tysięcy. Państwo graniczy z Chinami od północy, Wietnamem na wschodzie, na zachodzie z Tajlandią i od południa z Kambodżą. Obecny ustrój Laosu to republika z jednoizbowym parlamentem.

Ludzie Laosu

Demografia i społeczeństwo Laosu

Jeżeli chodzi o skład demograficzny to możemy rozróżnić między innymi podział, który stosuje rząd – ze względu na wysokość na której żyje konkretna ludność w Laosie. Nie uwzględnia się w tym pochodzenia etnicznego. Biorąc pod uwagę, że państwo to posiada liczne wyżyny i góry rozciągające się na północy kraju oraz pasma równin na południu to demografia Laosu jest dosyć złożona.

Znajdują się tutaj następujące grupy:

– Laotańczycy nizinni nazywani Lao Loum,
– Laotańczycy wyżynni to Lao Theung, a także możemy spotkać Laotańczyków górskich – Lao Soung.

Ludność Laosu szacuje się na około 6,5 miliona osób. Zdecydowana większość żyje w dolinie Mekongu i jego dopływach. Według obliczeń gęstość zaludnienia wynosi około 30 osób na kilometr. Najbardziej zaludniony obszar to Prefektura Wientian.

Laos – przekrój etniczny

Jeżeli spojrzeć na przekrój etniczny to około 69 procent populacji stanowią Laotańczycy, którzy w ten rejon przybyli z Chin. Około 22 procent ludności to mniejszości takie jak Khmu i Lamet oraz Lawa. Razem z populacjami Kkatang, Katu, Makong czy Laven tworzą grupę mieszkańców wyżyn. W wysokich górach żyją także takie nacje jak Hmong, Mien i Shan.

Jak widać struktura społeczna Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej jest dosyć złożona. Występuje wiele różnych nacji, narodowości etnicznych, podziałów naturalnych, ekonomicznych i religijnych. Wiele z nich wynika z historii, ale dużo jest spowodowanych wymogami usystematyzowania i przypisania ludności w konkretne rejony.